Privacy Verklaring

>
Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Ystis vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. En om u daar goed over te informeren.

Contactgegevens
Ystis
Ampèreweg 62G Р4338 PT Middelburg
Telefoonnummer: 06 15 69 53 52
E-mailadres: info@ystis.nl

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Waarom verwerkt Ystis persoonsgegevens?
Ystis verwerkt gegevens die u zelf aan hen verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van uw bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van uw bestelling, het bevestigen van uw bestelling en uw betaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Bestelling
  • Betaalgegevens
  • Opmerkingen (voor zover van toepassing)¬†

Cookies
Ystis verwerkt ook gegevens van u, die u indirect aan hen verstrekt. Ystis maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele- en analytische doeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Locatiegegevens
  • IP-adres of app IDs
  • Internetbrowser en apparaattype

Deze informatie houdt Ystis anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Hoe lang bewaart Ystis uw gegevens?
Ystis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Deelt Ystis uw gegevens met derden?
Ystis verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ystis neemt webhosting- en e-maildiensten af van Searacon. Searacon verwerkt persoonsgegevens namens Ystis en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Searacon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Searacon is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Hoe komt Ystis aan uw persoonsgegevens?
Ystis verwerkt persoonsgegevens bij het ontvangen van uw bestelling.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht alle gegevens die Ystis over u verzameld in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als u ervan overtuigd bent dat Ystis zonder reden uw persoonsgegevens verwerkt of dat Ystis persoonsgegevens verwerkt die volgens u niet relevant zijn voor het doen van een bestelling, kunt u contact met Ystis opnemen. U kunt u hiervoor wenden tot info@ystis.nl. Ystis zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten
Als u andere vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegeven dan staat Ystis u graag te woord. Daarnaast hoort Ystis het graag als u suggesties hebt ter verbetering van het privacy beleid.

Beveiling
Ystis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ystis via: info@ystis.nl.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelwagen.